zoek

Michaël van den Elshout

“Je krijgt de ruimte om fouten te maken”

Michaël van den Elshout (29) is een van de vijftien bewoners van woonvoorziening De Kreek van SMO Traverse. Hier leren de bewoners de vaardigheden die ze nodig hebben om weer zelfstandig te kunnen wonen. “Mijn hulpvraag was zelf weer mijn financiën kunnen regelen”, zegt Michaël.

Zingeving

In 2013 zei de katholiek opgevoede Michaël zijn baan op en sloot zich aan bij lekengemeenschap Johannesheerd en ging daar wonen. “Een jaar daarvoor kreeg ik het gevoel dat ik mijn leven verwaarloosde, dat ik egoïstisch bezig was. Ik nam mijn ontslag, omdat ik geen idee had hoe ik mijn leven zin kon geven. Toen het in Johannesheerd niet zo goed meer liep, laste ik een sabbatical in en ging naar Australië, waar ik bij Youth With A Mission een training volgde. Ik kreeg weer zin in het leven en behaalde mijn certificaat. Het voelde of de wereld voor me openlag, maar toen was mijn geld op. Ik wist niet waar ik naartoe moest.”

Bewust thuisloos

Michaël ging naar Nieuw-Zeeland, waar zijn broer kloosterling is. “Hij had met zijn parochie geld ingezameld, zodat ik daarheen kon. Met een werkvisum heb ik hard gewerkt om dat geld terug te betalen en een ticket naar Nederland te kunnen betalen. Het was moeilijk om mijn vrienden achter te laten.” In zijn geboortestad Tilburg had Michaël niets om op terug te vallen. “Ik had alles weggegeven toen ik Johannesheerd in ging. Mijn ouders hadden het financieel zwaar, dus ik wilde niet bij hen inwonen. Daarom meldde ik me bij de daklozenopvang, een moeilijke beslissing. Ik zat ongeveer zes maanden in crisisopvang De Meander van Traverse. Dat was een zware periode: je deelt een slaapkamer met iemand anders; je hebt dus geen eigen plek en nauwelijks privacy, maar je hebt een dak boven je hoofd en de hoop dat er iets beters komt. Daarna kwam ik, vanwege mijn zelfstandigheid, in De Kreek.”

Depressie

“Als je hier woont, in De Kreek, ben je er nog niet, maar je kan al wel zelfstandig leven. Hier krijg je het laatste zetje en de begeleiding totdat je zegt ‘nu kan ik het zelf’. Ik wist niet hoe ik met financiën om moest gaan, hoe ik financiële zaken moest regelen. Ik kreeg hele goede begeleiding van Traverse en schreef me in voor een budgetcursus; stap voor stap leerde ik het weer zelf te doen. In mijn laatste periode bij De Meander had ik een depressie gekregen; door dingen die ik had meegemaakt en omdat ik er niet met de juiste mensen over gepraat had. Samen met een psycholoog zette ik alles op een rijtje. Door het vertellen, benoemen en een plek geven, verdween ook de depressie. Alles wat je hebt meegemaakt, wordt dan je kracht.”

Netwerk

“Terug in Nederland was mijn netwerk ontzettend klein geworden. Ik schreef me in voor een Alpha-cursus in de kerk; niet vanwege de inhoud, maar om mensen te leren kennen. Een kerkgemeenschap is daar een goede plek voor. Inmiddels volgde ik bij een re-integratiebureau cursussen, vooral gericht op de mens; wat zijn mijn sterke punten en hoe zet ik ze in.” Tijdens zijn verblijf in De Kreek krijgt Michaël via de psycholoog de diagnose autisme. “Nu ik dat stempeltje heb, vallen dingen op hun plaats; waarom ik reageer zoals ik reageer bijvoorbeeld. Ik had mezelf jarenlang trucjes aangeleerd om ermee om te gaan.”

Zelfde schuitje

“Wat Traverse mij heeft gebracht? Structuur. Ik kreeg de ruimte om fouten te maken; zo krijg je je zelfstandigheid terug. Fouten maken is menselijk, ervan leren is je eigen keuze. De Kreek is de ideale plek om weer vaste grond onder je voeten te krijgen. Als ik zie dat het met mijn buurman wat minder gaat, beur ik ‘m op. Dat doet hij ook voor mij; we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” Tijdens zijn verblijf rondde Michaël een opleiding EHBO/BHV af en assisteert nu de bedrijfstrainer van Traverse bij deze trainingen. Verder deed Michaël mee aan theatervoorstelling ‘Beppen’, een samenwerking tussen Traverse en Theaters Tilburg. In deze voorstelling lieten (oud-)cliënten van Traverse zien hoe je dak- of thuisloos wordt en je weg terugvindt. “Ik heb ook meegedaan om dakloosheid op scholen bekender te maken en het stigma weg te halen. Daarnaast zet ik me actief in om dat stigma van mensen met een beperking weg te halen; om te laten zien dat wij ook gewoon kunnen werken, het duurt alleen misschien wat langer.” 

Zelfstandig

Binnenkort verhuist Michaël naar het Regionaal Autisme Centrum, waar hij zelfstandig gaat wonen met begeleiding. Kijkt hij ernaar uit? “Hartstikke! Daar kan ik meer inzicht krijgen in, en kracht halen uit, wie ik ben. Er wordt dan ook gekeken welk werk wel of niet geschikt voor mij is; daar ben ik blij om. Wat ik over vijf jaar doe? Door mijn autisme kan ik die vraag niet beantwoorden. Ik heb geleerd dat te mogen zeggen”, glimlacht hij.