zoek
28-03-2012 >>

Samenwerking met OMZ met vijf jaar verlengd

De academische werkplaats bundelt, vergroot, ontwikkelt en verspreidt kennis en deskundigheid over in- en uitsluitingsprocessen van kwetsbare mensen en over effectieve hulp aan deze mensen, met als doel een bijdrage te leveren aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van de opvang en OGGZ. De academische werkplaats ondersteunt en faciliteert activiteiten en deelprojecten voor kennisontwikkeling en kwaliteitsvergroting binnen de opvangsector en maakt productieve verbindingen met andere kennisterreinen. Met het oog op het realiseren van deze missie delen de leden van de academische werkplaats hun kennis en ervaring in themagerichte deelprojecten.

 

Een greep uit de activiteiten van de afgelopen vijf jaar:

 

Waardering cliënten
Onderzoek naar cliëntwaardering heeft geleid tot een Consumer Quality Index voor de Maatschappelijke Opvang. Hiermee heeft de opvang een volwaardig meetinstrument om tevredenheid onder cliënten te meten en de onderlinge resultaten te vergelijken.

 

Methodiekontwikkeling
Binnen de werkplaats is een krachtgerichte basismethodiek ontwikkelt met de daarbij behorende trainingen en leermiddelen en een methodiek Critical Time Intervention. Deze methodieken worden binnen meerder organisaties toegepast.

 

Kennisinfrastructuur
Er is een kenniswebsite werkplaats OXO beschikbaar met de mogelijkheid kennis uit te wisselen. Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief uit en hebben diverse themabijeenkomsten en congressen plaatsgevonden.

Toekomst
De werkzaamheden zullen zich de komende periode vooral richten op

 

  • Investeren in tools voor implementatie van de krachtgerichte basismethodiek voor management
  • Verder investeren en werken aan methodiekontwikkeling op het terrein van krachtgerichte sociale activering, leefstijlbevordering, Housing First,  CTI, preventieve interventies en wijkgericht werken.