zoek
18-04-2013 >>

Groen licht voor herontwikkeling

 
Wooncorporatie Tiwos gaat de komende jaren de panden van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en Gasthuisring herontwikkelen. Modernisering is noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden aan dak- en thuislozen. Daarom verleent de gemeente Tiwos eenmalig een subsidie van maximaal 6 miljoen euro om deze panden te herontwikkelen.

Begeleiden naar zelfstandigheid
De panden van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en Gasthuisring zijn gebouwd in de jaren zeventig. Ze voldoen aan de eisen die er toen bestonden voor de opvang van dak- en thuislozen, maar niet meer aan de hedendaagse. Tegenwoordig wordt niet alleen meer onderdak geboden. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen begeleid worden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De hulp die hiervoor nodig is, kan per cliënt verschillen. Om dit soort opvang en begeleiding te kunnen bieden, moeten de gebouwen worden aangepast.|

Herontwikkeling locaties
De opvang met de gebruiksruimte en methadonverstrekking blijft op de locatie aan de Gasthuisring. Aan de Reitse Hoevenstraat blijft Traverse 24-uurs opvang bieden. De wooneenheden waar nu cliënten met lichtere vormen van zorg zijn geplaatst, worden verbouwd tot zelfstandige woonruimtes. Het aantal opvangplaatsen op zowel de locatie Reitse Hoevenstraat als de locatie Gasthuisring zal na de herontwikkeling niet toenemen.

De verbouwing is op zijn vroegst gepland van 2014 tot 2017. De komende maanden zijn nodig om de plannen uit te werken tot een concreet plan van aanpak en concept-bouwplannen. Tiwos en Traverse houden de buurtbewoners van beide locaties op de hoogte van de ontwikkelingen. De gemeente blijft betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.