zoek
27-09-2013 >>

Werkconferentie 'Herstellen doe je zelf'

In de laatste decennia heeft de Maatschappelijke Opvang in Nederland een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt waarbij steeds meer cliënt- en herstelgericht wordt gewerkt. Binnen de visie van herstelgericht werken, past de inzet van ervaringsdeskundigen.

De cursus 'Herstellen doe je zelf' is oorspronkelijk bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen die na een moeilijke periode willen werken aan hun herstel en weer grip op hun leven willen krijgen. In een groot landelijk onderzoek binnen de GGz is aangetoond dat de cursus een positief effect heeft op empowerment, hoop en zelfvertrouwen van de deelnemers. Daarnaast is de cursus ook zeer positief beoordeeld door cursisten en cursusleiders, zowel binnen de GGz als de verslavingszorg.

Omdat de verwachting is dat de cursus ook voor dak- en thuislozen geschikt is, is onlangs een pilot gestart met de cursus binnen enkele instellingen voor maatschappelijke opvang in Noord-Brabant, waaronder Traverse. 

Op 31 oktober 2013 zullen de resultaten en eerste ervaringen met de cursus worden gepresenteerd en bedisccusieerd. Ook Traverse zal hierbij aanwezig zijn, met zowel vertegenwoordigers vanuit het management als cliënten. De werkconferentie over 'Herstellen doe je zelf' vindt plaats aan de Universiteit van Tilburg. Kijk hier voor meer informatie.