zoek
05-11-2013 >>

Herstellen doe je zelf

Onlangs is een pilot uitgevoerd met de cursus 'Herstellen doe je zelf' binnen drie instellingen voor maatschappelijke opvang in Noord-Brabant: Traverse, SMO Breda en Neos Eindhoven. Deze pilot vond plaats in samenwerking met het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid en Tranzo (Tilburg University).  

De cursus ‘Herstellen doe je zelf’ is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals. De cursus is gebaseerd op de herstelvisie. Dit is een cliëntenperspectief op herstel, geïntroduceerd in de jaren ’80, dat er vanuit gaat dat iedereen controle kan herwinnen over het leven, hoop

kan ontwikkelen voor de toekomst en een betekenisvol leven kan leiden. Centraal staat wat de cliënt zelf kan en wil. Uit recent onderzoek is gebleken dat de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ positieve effecten heeft op het herstel van mensen met (ernstige) psychische problemen. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of de cursus geschikt is voor de doelgroep dak- en thuislozen.

Op 31 oktober hebben deze organisaties gezamenlijk een werkconferentie georganiseerd om de resultaten van de cursus te bespreken en bediscussiëren. De resultaten van ‘Herstellen doe je zo’ zijn samengevat in het rapport ‘Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang’.

Klik hier om het onderzoeksrapport te bekijken.