zoek
20-02-2014 >>

Veerkracht: werken met kinderen in de maatschappelijk opvang

Veerkracht is een methodiek die oorspronkelijk ontwikkeld is voor kinderen in de vrouwenopvang. De methodiek leek tevens geschikt voor de maatschappelijke opvang. Traverse onderschrijft het belang van de ontwikkeling van een kindermethodiek waarmee binnen de maatschappelijke opvang gewerkt kan worden en heeft zich daarom aangeboden als pilotinstelling.

Werken met kinderen in de maatschappelijk opvang

Uitgangspunt van de methodiek Veerkracht in Maatschappelijke Opvang (MO) is de verantwoordelijkheid die de opvang heeft om verantwoorde zorg voor kinderen te realiseren. Veerkracht MO biedt een basis voor methodisch werken met kinderen die met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Daarbij neemt de maatschappelijke opvang nadrukkelijk niet de zorg over van de ouders. De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. De maatschappelijke opvang ondersteunt ouders om die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te vullen.

Veerkracht is te zien als aanvulling op andere methodieken die Traverse gebruikt, zoals Herstelwerk, de krachtgerichte benadering die in de maatschappelijke opvang geïmplementeerd zijn als basismethodieken. Met behulp van Veerkracht kan de sector invulling geven aan systeemgericht werken, waar al langere tijd behoefte aan is.

Steeds meer kinderen in de maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvanginstellingen signaleren al langere tijd een toename van het aantal aanmeldingen van gezinnen met kinderen en een langere verblijfsduur ten gevolge van de complexere problematiek. Deze toename is het sterkst zichtbaar bij de crisisopvang voor gezinnen. In de maatschappelijke opvang verblijven ongeveer 3585 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar.
 
De ontwikkelfase van het project is inmiddels afgerond en het komende half jaar wordt Veerkracht ‘uitgetest’ bij de Tussenvoorziening, SMO Traverse en MFC Het Kompas. Professionals vanuit deze instellingen zijn door Van Montfoort getraind in de methodiek. Na het afronden van de pilotfase in juni/juli wordt Veerkracht aangepast. Vervolgens wordt de aangepaste methodiek aan alle maatschappelijke opvanginstellingen die lid zijn van de Federatie Opvang aangeboden via een landelijk trainings-en implementatieprogramma.
 
Bron: Traverse / Federatie Opvang