zoek
08-09-2015 >>

Vakbond FNV organiseert Red de Zorg

Red de Zorg is een campagne van de vakbond FNV. Op 12 september organiseren zij een demonstratie voor goede zorg. Deze demonstratie vindt plaats in Amsterdam. Iedereen is vrij om deze demonstratie bij te wonen.

Nieuwe zorgwetten

Sinds  1 januari zijn de nieuwe zorgwetten van kracht. Met de invoering van de nieuwe zorgwetten wordt er 3 miljard bezuinigd op de zorg. De kwaliteit van zorg lijdt hieronder. Kwetsbare ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten verliezen hierdoor  zorg en veelal ook hun recht op verblijf in een instelling. Tegelijkertijd wordt er op de zorg thuis voor al deze mensen ook drastisch bezuinigd. Door de bezuinigingen zijn al meer dan 60.000 zorgmedewerkers hun baan verloren en de verwachting is dat dit zal oplopen.

Volkspetitie Red de Zorg

Naar aanleiding van deze nieuwe zorgwetten is de FNV een campagne  gestart met de Volkspetitie ‘Red de zorg’. In zes weken tijd tekenden 736.759 mensen deze petitie.  Met deze petitie roepen de ondertekenaars de verantwoordelijke Staatssecretaris op om nog voor Prinsjesdag in te grijpen en de bezuinigingen te stoppen. Op 19 juni ontving Staatssecretaris van Rijn de Volkspetitie. Om er voor te zorgen dat er voldoende naar de campagne geluisterd wordt organiseert de FNV op 12 september een demonstratie in Amsterdam.

Ga voor meer informatie naar de website van FNV voor zorg: http://www.fnvvoorzorg.nl/