zoek
18-12-2015 >>

Samenwerking met Raad van Kinderen

Traverse gaat samenwerken met de Raad van Kinderen. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland. De Raad van Kinderen brengt dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over verschillende dilemma’s en actuele vraagstukken die spelen binnen organisaties.  Het doel van deze samenwerking is dat kinderen meedenken over een dilemma dat speelt binnen of in relatie tot Traverse, zodat zij  inspraak hebben op de beslissingen die hen aangaan. De Raad van Kinderen bestaat uit één klas leerlingen uit groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs.

Traverse zal in overleg met de Missing Chapter Foundation een aantal dilemma’s opstellen die aan de Raad van Kinderen worden voorgelegd. De volgende vraagstukken zouden kunnen worden voorgelegd aan de Raad van Kinderen:

  • Wat hebben kinderen nodig om zich in de maatschappelijk opvang veilig te voelen?
  • Wat hebben gezinnen in de maatschappelijke opvang nodig om zich thuis te voelen?
  • Hoe kan Traverse kinderen helpen om hun dromen te bereiken?
  • Wat hebben mensen nodig om zelfstandig te functioneren in de samenleving?

De Raad van Kinderen kan Traverse nieuwe inzichten geven als het gaat om kinderen in de maatschappelijke opvang en thema’s die daar mee te maken hebben.  

Kinderen gaan in gesprek met bestuur van Traverse
Tijdens de samenwerking worden de stappen van het traject doorlopen. Traverse formuleert een dilemma dat besproken zal worden in een klas van het basisonderwijs. Vervolgens onderzoekt de Raad van Kinderen het dilemma, dit gebeurt onder begeleiding van een leerkracht. De bevindingen van het onderzoek worden  gepresenteerd door de Raad van Kinderen tijdens een dialoogsessie met het bestuur van Traverse. Daarna gaan ze het gesprek met elkaar aan. Ten slotte evalueert Traverse, de school en het Raad van Kinderen het traject en blikt vooruit naar het volgende traject.

Innovatienetwerk maakt onderzoek mogelijk
Kinderen die noodgedwongen in opvangcentra wonen hebben niet dezelfde kansen als andere kinderen. Dat is oneerlijk. We verwachten door met deze kinderen in gesprek te gaan over hun wensen en dromen een omgeving te kunnen creëren waarin persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan.

Op donderdag 22 oktober presenteerden we ons idee aan het Innovatienetwerk. Dat deden we met succes. Met de €10.000 die het Innovatienetwerk beschikbaar heeft gesteld hebben we 100 dagende tijd om te onderzoeken of onze veronderstelling juist is. Dit doen we samen met de projectgroep die samengesteld is naar aanleiding van de presentatie aan het Innovatienetwerk.