zoek
14-01-2016 >>

Eindejaarsverslag 2015 – SMO Traverse

Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we graag terug op 2015; het was een enerverend jaar dat voor een groot deel in het teken van de transities stond. Maar het was ook een jaar dat ons veel opgeleverd heeft. Naast onze zorgen delen we graag ook onze successen en bedanken we iedereen voor de samenwerking.

> Lees direct online het eindejaarsverslag 2015 van SMO Traverse.

Het was een jaar van verandering. De transities speelden een prominente rol; voor de interne organisatie maar ook omdat er in de aanloop naar de transities veel onduidelijk bleef. We maakten ons zorgen of de Toegangsteams voldoende kennis hebben van de mogelijkheden en expertise van Traverse.  Aan het einde van het jaar constateerden we dat mensen in nood het vangnet nog steeds weten te vinden. In 2015 meldden zo’n 1.000 personen zich voor hulp bij Traverse.

In 2015 vierden we ook vele successen! In mei startte Lokaal38; contact maken, actief zijn, nieuwe dingen leren en bezig zijn met zaken die men interesseert en van daaruit herstel aanjagen. Lokaal Talent is zich gaan focussen op arbeidsre-integratie. Een scala aan Tilburgse bedrijven heeft aangegeven, als stap naar regulier werk, ervaringsplekken te willen bieden aan cliënten van Traverse. Een mooie ontwikkeling. Aan het einde van het jaar zijn de eerste gratis lessen bij LeS-lokaal gestart; persoonlijke ontwikkeling, groei en ontplooiing staan centraal.

Lees voor meer informatie het complete eindejaarsverslag van Traverse. Het geeft een doorkijkje in waar wij ons het afgelopen jaar voor ingezet hebben. We wensen iedereen een goed, gezond en gelukkig 2016.

Klik op de afbeelding en lees het eindejaarsverslag direct online.