zoek
15-03-2016 >>

De stem van een kind in de opvang telt!

Kinderen die noodgedwongen in opvangcentra wonen hebben vaak niet dezelfde kansen als andere kinderen. Dat vinden we oneerlijk. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin de persoonlijke groei en de ontwikkeling van ieder kind centraal staan. Met steun van het Innovatienetwerk Jeugd hopen we erin te slagen een betere omgeving te kunnen creëren en maatschappelijk aandacht te genereren voor deze kwestie.   

De stem van het kind
Om een omgeving te kunnen creëren waarin persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan moeten we weten wat de kinderen belangrijk vinden. Het Innovatienetwerk Jeugd gaf ons in oktober 2015 financiële steun om hier onderzoek naar te doen.

Bouwen aan een droomstad
We stelden een projectgroep samen, bestaande uit medewerkers van Traverse, Kompaan en de Bocht, een moeder die zelf in de opvang heeft gewoond met haar kinderen en diverse externe partijen. We zijn gestart met een gesprek met de ouders om inzichtelijk te krijgen waar zij verbeterpunten zien. Daarna, op 24 februari 2016, was het vooral de beurt aan de kinderen. Met een feestbus zijn we met zo’n 45 kinderen en hun ouders vertrokken naar de Hall of Fame. Hier mochten kinderen zelf hun eigen droomhuis ontwerpen. Ze hebben erg hard gewerkt aan hun droomstad! De kinderen hadden werkelijk fantastische ideeën; groot en klein, fantasierijk en praktisch. Dankzij deze speelse manier van met kinderen in gesprek gaan hebben we een goed inzicht gekregen over wat hun wensen, dromen en ideeën zijn.

Innovatienetwerk Jeugd geeft nogmaals steun!
Op 10 maart 2016 hebben we onze bevindingen en nieuwe plannen voorgelegd aan het Innovatienetwerk Jeugd. Zij waren wederom positief en willen ons ook in de volgende fase financieel ondersteunen.

Hoe nu verder?
We willen de dromen van kinderen vervullen en de opvang verbeteren door de kinderen een permanente stem te geven om hun mening te laten horen binnen de opvang. Om dit te verwezenlijken zullen we gaan samen werken met de Missing Chapter Foundation. Zij hebben veel ervaring met het tot stand brengen van dialoog tussen besluitvormers en kinderen over actuele dilemma’s en vraagstukken.

We willen de omstandigheden voor de kinderen en hun ouders in de maatschappelijke opvang verbeteren; enerzijds door aanpassingen op de huidige locaties maar anderzijds zoeken we ook naar mogelijkheden voor meer kleinschalige woonvormen in de stad. Daarvoor zullen we afstemming zoeken met gemeente en woningcorporaties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook maatschappelijke aandacht komt voor kinderen die noodgedwongen in opvangcentra wonen, zowel lokaal als landelijk. Ook willen we de verbinding leggen met het onderwijs.

Onder begeleiding van een divers samengesteld team gaan we hier de komende maanden mee aan de slag.