zoek
25-10-2016 >>

Nieuwbouw Traverse van start

Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen. De ontwerpen voor de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat zijn definitief en de aannemer is bekend. Vanaf november gaat in fasen de sloop en realisatie van start.

Nieuwbouw Reitse Hoevenstraat

De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit drie woongebouwen die ruimer en moderner worden dan de huidige woongebouwen. Deze vernieuwing is noodzakelijk omdat de technische en functionele staat van de bestaande gebouwen sterk verouderd is. In de nieuwe situatie hebben cliënten meer individuele ruimte en privacy en krijgt het terrein een meer open karakter waardoor het toegankelijker is voor wijkbewoners. Op het terrein is ook kantoorruimte voorzien.

Start werkzaamheden

De uitvoering van de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat start in november 2016 en gebeurt gefaseerd. Aannemer Hendriks Coppelmans start met de bouw van een nieuw techniekgebouw vooraan op het terrein. Vervolgens wordt het kantoorgebouw aan de straatkant (Reitse Hoevenstraat) gesloopt. Na de sloop wordt hier het eerste nieuwe woongebouw gebouwd. Hierna volgen de sloop en nieuwbouw van de andere twee woongebouwen.

Medewerkers die werkzaam zijn op het centraal bureau verhuizen tijdelijk naar een andere locatie in de stad. De cliënten van Traverse kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon op het terrein blijven wonen. Ook blijft Eetcafé ‘De Bron’, dat op het terrein gevestigd is, tijdens de werkzaamheden geopend.

Planning

De werkzaamheden aan de Reitse Hoevenstraat gaan naar verwachting tot en met 2020 duren. Als de werkzaamheden daar afgerond zijn, start de verbouwing aan de Gasthuisring.