zoek
30-01-2017 >>

Aandacht voor ‘vergeten kinderen’ in Tilburg

Stichting Het Vergeten Kind vraagt landelijk aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang tijdens de Week van het Vergeten Kind (29 jan. t/m 4 feb.). SMO Traverse, Kompaan en de Bocht en Contour de Twern vinden het belangrijk dat er ook lokaal meer aandacht is voor deze groep kinderen.

Kinderen hebben geen invloed op hun thuissituatie; financiële problemen, huiselijk geweld, psychische problemen of verslaving. Het zijn situaties waarin ouders terecht komen maar waar ook kinderen de gevolgen van ervaren. Velen van hen wonen niet meer thuis of hebben geen (t)huis. Zij zijn aangewezen op opvangcentra, instellingen of pleeggezinnen.

Kwetsbare kinderen in Tilburg

Tijdens de Week van het Vergeten Kind organiseren SMO Traverse, Kompaan en de Bocht en Contour de Twern een speciale kindermiddag. Niet alleen in de opvang, maar ook in de Tilburgse wijken wonen kwetsbare kinderen die onze aandacht verdienen. Alle kinderen horen erbij en elk kind heeft het recht om zich uit te spreken. Daarom zijn alle kinderen tot en met 12 jaar welkom op woensdag 1 februari, van 14.00 tot 16.00 uur, in MFA de Poorten in Tilburg.

De altijd opgewekte Peer de Graaf start de middag muzikaal zodat de stemmen opgewarmd worden waarna alle kinderen hun stem kunnen laten horen. Spelenderwijs ontdekken en benoemen kinderen waar zij behoeften aan hebben, waar hun krachten liggen, wat hun zorgen zijn en welke wensen en ideeën zij hebben. De opbrengsten van deze middag worden op een later moment gepresenteerd aan professionals en beleidsmakers van diverse organisaties. Hiermee willen we kinderen meer inspraak geven in wat er leeft en wat verbeterd kan worden.

Geef kinderen een stem!

Deze kindermiddag is onderdeel van het initiatief ‘Geef stem aan het kind’ van SMO Traverse en Kompaan en de Bocht. Dit project kwam tot stand met ondersteuning van het Innovatienetwerk Jeugd en is erop gericht om de positie van kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang te verbeteren en kinderparticipatie te bevorderen.