zoek
09-06-2017 >>

Start academische werkplaats Impuls:

ACADEMISCHE WERKPLAATSEN OPVANG & HERSTEL EN OGGZ SLAAN HANDEN INEEN

Per 1 september 2017 start de academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg. De werkplaats richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties. Het gaat om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. Specifieke inzet is de versterking van zelfmanagement en informele zorg met ervaringsdeskundigheid.

De academische werkplaats Impuls is een logisch antwoord op alle transities in het sociale domein en geeft mogelijkheden om voor kwetsbare mensen in de wijk persoonsgerichte, integrale zorg te realiseren. Dat doen we dwars door de sectoren heen en op het snijvlak van zorg en welzijn.

In co-creatie werken we met mensen in achterstandssituaties, hun sociale netwerk en ondersteuners in de gemeenschap aan participatie en zelfregie. Belangrijk aandachtspunt is de positieve gezondheid. Daarnaast zet de academische werkplaats zich in voor de wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van het methodisch handelen van werkers in de maatschappelijke zorg. Inzet is ook de versterking van het maatschappelijk rendement van de maatschappelijke zorg door de evaluatie van de impact, effecten en resultaten van interventies en begeleidingstrajecten, in relatie tot onder meer de kosten.

Partijen tekenden samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 8 juni 2017 tekenden alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst. De academische werkplaats Impuls: participatie en maatschappelijke zorg is onderdeel van Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Bij deze academische werkplaats zijn diverse organisaties aangesloten waaronder welzijnsorganisaties, RIBW-en, maatschappelijke opvang instellingen waaronder Traverse en verslavingszorginstellingen. Daarnaast participeren ook organisaties buiten de zorg- en welzijnsector die willen investeren in wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling zoals Markieza, Platform 31 en een gemeente.

Wilt u ook deelnemen?

Met de academische werkplaats Impuls werken praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en innovatie van de zorg. Wetenschappelijke inzichten, methodische werkwijzen en hulpmiddelen voor de praktijk worden (door)ontwikkeld en toegepast. Op deze manier heeft de praktijk direct invloed op de kennisagenda en bepaalt u samen welke zaken prioriteit hebben om ontwikkeld te worden. Daarnaast worden professionals geïnspireerd door innovaties in de zorg en fungeert de academische werkplaats als gesprekspartner. Er is ruimte voor meer organisaties die willen deelnemen aan de academische werkplaats Impuls. Vraag een informatiepakket aan via info@aw-impuls.nl.  

Uitnodiging congres

Op 23 november 2017 organiseert de academische werkplaats Impuls een groot congres. We presenteren hier de producten van tien jaar samenwerking in de ‘oude’ academische werkplaatsen Opvang & Herstel en OGGZ en ontvouwen de kennisagenda van de nieuwe academische werkplaats Impuls, onze plannen en actuele projecten. Wilt u het congres bijwonen? Neem dan contact op met info@aw-impuls.nl.