zoek
03-09-2018 >>

Jaarcongres participatie en herstel

Op dinsdag 13 november is het 3e Jaarcongres Participatie en Hestel. Dit jaar richt het zich op de ontwikkeling van sociale inclusie in stad en wijk voor ondersteuning van maatschappelijk opvang. Dit congres is bedoeld voor professionals; er komen actuele ontwikkelingen aan bod, er worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en pakkende praktijkvoorbeelden gegeven.

Traverse: SuperSter(k)

Er is een uitgebreid programma met plenaire bijeenkomsten gecombineerd met verschillende deelsessies. U kiest zelf welke deelsessie voor u interessant is om bij te wonen. Traverse organiseert de deelsessie “SuperSter(k)”. Tijdens deze interactieve deelsessie krijgt u inzicht in methoden en interventies om:

  • Kinderen uit de stad op een laagdrempelige manier te betrekken bij het verbeteren van opvang en begeleiding
  • Kinderen, samen met leeftijdgenoten, nieuwe ervaringen op te laten doen, talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen op creatief vlak.

Bijzondere aandacht kinderen in de opvang

Traverse heeft sinds 2016 bijzondere aandacht voor de kinderen in hun maatschappelijke opvang. In 2017 waren dat er ongeveer 200 voor de regio Tilburg, in 2018 worden dat er uiteindelijk nog meer.

Door middel van verschillende pilots, maar ook al meer geborgde interventies stimuleren zij de sociale inclusie van deze kinderen door actief de kinderen vanuit de wijk, maar ook de hele stad te betrekken.

Deelname

Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.