zoek
12-12-2018 >>

Mogelijkheden extra opvanglocaties

Het aantal aanmeldingen voor opvang en begeleiding is groot. Dat erkent gemeente Tilburg ook. Wethouder Erik de Ridder (zorg) wil kunnen blijven garanderen dat er niemand op straat hoeft te slapen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om extra opvangplekken te creëren. Daarnaast wil de gemeente ook de inzet van bemoeizorg en vroegsignalering verhogen.

Extra opvanglocaties

Op dit moment bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor extra opvanglocaties. We vinden dat kinderen niet in de opvang horen. Soms is dat helaas onvermijdelijk. We streven ernaar om gezinnen met kinderen niet op te vangen op locaties waar ook alleenstaande volwassenen met uiteenlopende hulpvragen verblijven. We willen kinderen opvangen en begeleiden in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Op dit moment hebben we één gezinshuis waar meerdere gezinnen verblijven. Samen met de gemeente bekijken we de mogelijkheden voor een extra gezinshuis.

Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor een kleinschalige voorziening waar mensen met lichte problematiek tijdelijk kunnen verblijven. We verwachten dat zij met de juiste ondersteuning sneller weer zelfstandig verder kunnen dan wanneer zij worden opgevangen op een locatie waar ook mensen met een diversiteit aan hulpvragen verblijven. Door de snellere doorstroom komen er eerder plekken vrij waardoor we jaarlijks meer mensen kunnen helpen.

 

Wij zijn blij dat de gemeente erkent dat de druk op opvang en begeleiding hoog is en dat we ruimte krijgen hier een oplossing voor te vinden.