zoek
13-05-2019 >>

Cliëntwaardering 8,4!

In het afgelopen jaar heeft Traverse de begeleiding op een andere manier georganiseerd, omdat we vinden dat cliënten zoveel mogelijk de dingen zelf (blijven) doen. De cliënt heeft zelf de regie, waarbij de Persoonlijk Coach en Trajectregisseur hem ondersteunt om zo snel mogelijk weer zijn eigen leven op te kunnen pakken. We noemen dat ‘cliënt centraal en verantwoordelijk’. In het najaar van 2018 hebben we onze cliënten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierin konden zij aangeven hoe zij deze begeleiding ervaren. De uitkomsten worden met een rapportcijfer van 1 tot 10 weergegeven.

Respondenten

Aan het onderzoek hebben 246 cliënten deelgenomen; 154 cliënten wonen ambulant en 92 cliënten wonen niet-ambulant. Iedereen die deelgenomen heeft aan dit onderzoek noemen we ‘respondent’.

Algemeen oordeel

De respondenten geven Traverse gemiddeld een 8,4, dat is een hoger cijfer dan in 2016. Uit de resultaten blijkt dat respondenten die ambulant wonen een hoger rapportcijfer geven.

Algemeen oordeel Traverse

 

2016

2018

Ambulant

7,8

8,7

Niet-ambulant

6,6

7,8

Wij zijn blij met deze uitkomsten van het Cliëntwaarderingsonderzoek. Respondenten waarderen de begeleiding hoger dan in voorgaan de jaren en zijn zich bewust van hun eigen rol in het (herstel) proces.