zoek
28-11-2019 >>

Raad van Kinderen geeft creatieve oplossingen aan zorgorganisaties

In de zomer heeft de Raad van Kinderen in Tilburg verrassende oplossingen bedacht voor de vraag:

 ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen een goed thuis hebben?’. Zij gaven nieuwe creatieve oplossingen voor dit dilemma. Leerlingen van groep 7 van Basisschool de Stappen gaven advies op het gebied van ‘een goed thuis, veiligheid en pleegouders’, zoals een logerende thuiscoach, een reclamecampagne en een eigen juf als vertrouwenspersoon. Alles zorgvuldig uitgewerkt inclusief posters en een lied.

Op donderdag 28 november was het de beurt aan de bestuurders en medewerkers van Gemeente Tilburg, Sterk Huis, Traverse, Bibliotheek Midden-Brabant, Wonen Breburg, Zorgbelang Brabant en R-Newt Kids. Zij hebben naar de verrassende ideeën en perspectieven geluisterd en hebben hun adviezen opgevolgd. Tijdens de bijeenkomst vertelde iedere organisatie aan de Raad van Kinderen wat zij met hun adviezen gedaan hebben.

Verrassingsact

Voor de kinderen heeft Traverse een verrassingsact georganiseerd met een lied van Jeroen Kant. In zijn lied dat door iedereen werd meegezongen zijn de adviezen en opmerkingen van kinderen samengevat. Zo vertelde Saar (10 jaar) ‘Een goed huis is dat je er goed kunt wonen en een eigen kamer hebt waar je kunt zitten. En dat je het niet koud hebt.’ Voor kinderen die dakloos zijn geworden, heeft Traverse inmiddels een tweede gezinshuis geopend en krijgt ieder kind een eigen coach.