zoek
12-06-2020 >>

Samen in gesprek bij wijkschouw

Gisteren vond een wijkschouw plaats samen met gemeente Tilburg en leden van de wijkraad Theresia. Een inspirerend en mooi moment, waarbij de focus niet op veiligheid en beheersing lag, maar juist op de toekomst en verbinding. Met onze locaties aan de Gasthuisring en het Wilhelminapark zien we ons als een vast onderdeel van de buurt, onze cliënten maken deel uit van de wijk en net als andere goede buren gaan we graag in gesprek om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Ook elkaars dromen te delen en wat we daarin voor elkaar kunnen betekenen.

Zo gaat onze locatie op de Gasthuisring binnenkort verbouwd worden omdat dit hard nodig is. Na de verbouwing kunnen we een vernieuwde opvangplek bieden aan mensen die het nodig hebben met meer aandacht voor eigen regie, zelfredzaamheid, ruimte en mogelijkheden tot sociale interactie met o.a. de wijk.  We gaan ervan uit dat deze ontwikkeling ook een positief effect gaat hebben voor de wijk zelf. We hebben tijdens de wijkschouw dan ook samen de wens uitgesproken verder in gesprek te gaan om te kijken naar innovatieve manieren om de leefbaarheid van de wijk te vergroten en daar meer partners bij te betrekken.

Carina Kruijsse, bestuurder Traverse, over de wijkschouw: 'Het was voor mij ook een eerste kennismaking met Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg die hierbij ook aanwezig was. Het was goed om te zien hoe alle aanwezigen betrokkenheid lieten zien en vooral de wil om elkaar te begrijpen en elkaar te versterken. Ik denk zelf dat Tilburg al veel mooie initiatieven heeft om tot een sociale, leefbare stad te komen en daar mogen we best trots op zijn. Zoals ik ook trots ben op de verhalen van de cliënten. Een aantal hiervan hebben we gebundeld in een brochure zodat we de mensen die dakloos geraakt zijn een podium voor hun verhalen kunnen geven en hun stem kunnen laten horen.'