zoek
02-12-2020 >>

Samenwerkingsverband Weer Thuis ondertekend

Steeds meer kwetsbare mensen verhuizen van een locatie voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang of jeugdzorg naar een gewone woning. Daar kunnen ze zo zelfstandig mogelijk wonen en naar vermogen meedoen in hun wijk of dorp. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen in regio Hart van Brabant:

Traverse, RIBW Brabant, WonenBreburg, TIWOS, TBV Wonen, Leystromen, Casade, Woonveste, gemeente Dongen, gemeente Gilze en Rijen, gemeente Goirle, gemeente Heusden, gemeente Loon op Zand, gemeente Oisterwijk en gemeente Waalwijk.

Samen werken ze aan geschikte woningen, een goede match en begeleiding op maat. Op 25 november ondertekenden ze daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Goede match

Vaak gaat het om mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld vanwege psychiatrische klachten, dakloosheid, huiselijk geweld, verslaving of schulden. We zoeken samen naar een goede match: de juiste persoon in de juiste woning in de juiste omgeving. Daarbij letten we er ook op dat die omgeving krachtig genoeg moet zijn om kwetsbare huurders op te vangen.

Aan de slag

We starten in 2021 met een gezamenlijk matchingspunt. Dat matchingspunt bemiddelt mensen die, na hun verblijf in een zorginstelling, klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen naar een woning in één van de gemeenten. Binnen het matchingspunt worden ook afspraken gemaakt over de noodzakelijke woonbegeleiding. Ook als er sprake is van terugval of overlast zijn er concrete samenwerkingsafspraken gemaakt om daadkrachtig te kunnen optreden.