zoek

Ambulant Wonen

Traverse biedt diverse vormen van ambulant wonen. Cliënten kunnen individueel in een eigen woning in de stad wonen of binnen een groepsvoorziening. Met de ondersteuning op verschillende gebieden kunnen zij zelfstandig wonen. Traverse biedt de volgende mogelijkheden:

Wonen in de stad met woonbegeleiding

We bieden woonbegeleiding in verschillende vormen, variërend van lichte tot zware ondersteuning. Cliënten wonen individueel in een eigen woning of samen met anderen waarbij zij de gemeenschappelijke ruimtes delen.

De Wetering - gezinshuis

Hier wonen gezinnen die dak- of thuisloos zijn geraakt. Elk gezin heeft een eigen zit- en slaapkamer. De huiskamer, keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld.

De Stuw

Hier wonen alleenstaande volwassenen die kampen met chronische psychosociale problemen en niet graag alleen wonen. De cliënt heeft een eigen zit- en slaapkamer. Er is een gemeenschappelijke keuken en huiskamer. De sanitaire voorzieningen worden gedeeld.

De Kreek

De cliënten die hier wonen volgen een kort en intensief leer/werk traject met ontwikkeling tot zelfstandigheid als doel.

Skaeve Huse

De containerwoningen van Skaeve Huse bieden een laatste woonkans na aanhoudende woonproblemen en overlast in eigen omgeving. De woningen hebben een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer en sanitaire voorzieningen.

Jongeren 

Verspreid over de stad wonen jongeren tussen 17 en 27 jaar. Zij hebben problemen op het gebied van wonen, zelfredzaamheid of zelfstandigheid.

 

Verhuizen of overlijden 

Een verhuizing vindt altijd plaats in onderlinge afstemming tussen de cliënt en de persoonlijk coach. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de verhuistermijn. Bij overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de ontruiming van de kamer of woonruimte. Na overlijden hebben nabestaanden 7 werkdagen de tijd om alle persoonlijke spullen uit de kamer of woonruimte te halen.