zoek

Begeleiding onzelfstandig

Voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben op het gebied van wonen en leven. Het doel van de begeleiding is de cliënt een zo zelfstandige en zelfredzame vorm van leven te helpen bereiken als haalbaar is en de kwaliteit van leven te verbeteren. Voor de één betekent dit stabilisatie en voorkomen van terugval, voor de ander werken naar een zelfstandiger vorm van wonen. 

Meander
Voor mensen die in een crisissituatie verkeren en daardoor dak- of thuisloos zijn geraakt. Hier kunnen ook gezinnen met kinderen terecht. Voor hen is er speciale begeleiding en een ruimte waar ze zich kunnen terugtrekken.
Cliënten slapen met meerdere personen op één kamer. Er is een aparte afdeling voor mannen en vrouwen. Gezinnen worden, als het mogelijk is, op één kamer geplaatst. Alleenstaande moeders slapen met hun kind(eren) op de vrouwenafdeling.
Er is geen gelegenheid om zelfstandig te koken. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.

De Loop

Daklozen kunnen terecht bij de dag- en nachtopvang aan de Gasthuisring. Hier kunnen zij hun spullen opslaan voor de dag, zich douchen en gratis koffie en thee krijgen. Er is een gebruikersruimte waar, onder toezicht van verslavingszorg, harddrugs kunnen worden gebruikt.

Openingstijden:
Dagopvang: zeven dagen per week van 7:30 tot 22:30 uur. 35 bezoekers tegelijk.
Nachtopvang: elke nacht van 22:30 tot 8:30 uur. Hiervoor moet de cliënt zich overdag aanmelden. ’s Ochtends word er een ontbijt verstrekt. Er zijn 25 bedden beschikbaar.

De Reit 
Een woonvoorziening voor langdurig dak- en thuisloze volwassenen die kampen met psychosociale problemen. De cliënt heeft een eigen kamer. De maaltijden worden gebruikt in de gemeenschappelijke huiskamer. Er is een keuken waar de cliënt koffie en thee kan zetten of kleine gerechten kan bereiden.

Eigen bijdrage en servicekosten

Cliënten met een beschikking voor Beschermd Wonen betalen een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

Ook brengt Traverse servicekosten in rekening. Servicekosten worden betaald voor het gebruik van de wasvoorziening en voor een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie hierover kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@smo-traverse.nl.

Verhuizen of overlijden 

Een verhuizing vindt altijd plaats in onderlinge afstemming tussen de cliënt en de woonbegeleider. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de verhuistermijn. 
Bij overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de ontruiming van de kamer of woonruimte. Na overlijden hebben nabestaanden 7 werkdagen de tijd om alle persoonlijke spullen uit de kamer of woonruimte te halen.