zoek

Begeleiding zelfstandig

Voor cliënten die met begeleiding zelfstandig kunnen wonen, dit kan voor kortere of langere tijd zijn.

Woonbegeleiding
Woonbegeleiding bieden we  in verschillende vormen variërend van lichte tot zware ondersteuning. Dit doen we in woningen verspreid over Tilburg en in de buurt van onze centrale voorziening. Soms woont de cliënt met anderen in een woning en deelt hij de gemeenschappelijke ruimtes. We bieden ook woonbegeleiding aan speciale doelgroepen, zoals jongeren of cliënten met een dubbele diagnose.

De Wetering
De Wetering is een voorziening voor gezinnen die wegens een crisissituatie dak- of thuisloos zijn geraakt. Er is geen 24-uursbegeleiding en daarom wordt van deze gezinnen enige zelfstandigheid verwacht. Tijdens werkdagen is er op verschillende tijstippen begeleiding aanwezig.
Het gezin heeft een eigen zit- slaapkamer en er is gelegenheid om zelfstandig te koken. De huiskamer, keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld.

Groepswonen
Groepswonen is een begeleide woonvorm voor alleenstaande volwassen mannen en vrouwen die thuisloos zijn, kampen met chronische psychosociale problemen en niet graag alleen wonen.
De cliënt heeft een eigen zit- slaapkamer met wastafel. Sanitaire voorzieningen worden gedeeld. Er is een gemeenschappelijke keuken en huiskamer. Als naar gelang de behoefte van de bewoners wordt er gezamenlijk gegeten.

Gasthuizen
In Tilburg en omliggende gemeentes hebben we verschillende gasthuizen waar individuen en  gezinnen die in een crisissituatie verkeren tijdelijk kunnen wonen. Deze gasthuizen hebben een regionale functie.
De cliënt of het gezin heeft een eigen slaapkamer. De keuken en sanitaire ruimtes worden gedeeld.

Tweede kans
In samenwerking met woningcorporaties in Tilburg en omgeving bieden we preventieve hulp aan huurders om te voorkomen dat ze uit huis worden gezet. Bijvoorbeeld vanwege huurschulden of omdat ze overlast veroorzaken. Vaak leiden we deze mensen toe naar reguliere hulpverlening voor blijvende ondersteuning.

De Kreek
voor cliënten die zelfstandig willen wonen maar hiervoor nog wat vaardigheden moeten aanleren. De cliënt moet in staat en gemotiveerd zijn zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid door het volgen van cursussen en trainingen.

Skaeve Huse
Skaeve Huse zijn containerwoningen waar mensen die in hun eigen woonomgeving te veel en aanhoudend woonproblemen hebben en overlast veroorzaken een laatste woonkans krijgen. Het initiatief en de eindverantwoordelijkheid voor de Tilburgse Skaeve Huse ligt bij de gemeente Tilburg. Traverse is, samen met RIBW bij het project betrokken voor het bieden van minimale woonbegeleiding. De belangrijkste uitvoerder is WonenBreburg die de huisvesting en voor een belangrijk deel het beheer verzorgt.

Direkshon
Het project Direkshon geeft woonbegeleiding en coaching aan Antilliaanse jongeren tussen de 16 en 25 jaar in combinatie met een breed inburgeringtraject. Het project richt zich met name op ondersteuning bij wonen, dagbesteding, financiën en hun eventuele doelen.
De doelstelling van het traject is dat de jongeren vaardigheden ontwikkelen d.m.v. intensieve begeleiding en trainingen zodat de jongeren op termijn over voldoende vaardigheden beschikken om zelfstandig verder te kunnen en hun leven zelfstandig kunnen leiden.
Vrijwillige mentoren
De vrijwillige mentoren, afkomstig uit de Antilliaanse gemeenschap in Tilburg hebben een belangrijke rol en functie in het kader van het project Direkshon.
Gedurende het Direkshon traject wordt een vrijwilliger van Antilliaanse herkomst als mentor aan een cliënt gekoppeld. Zij richten zich vooral op de verdere persoonlijke ondersteuning van de aan hem/haar gekoppelde jongere en stimuleren de jongeren om de resultaten te behouden die bereikt zijn in het traject.

Verhuizen of overlijden 

Een verhuizing vindt altijd plaats in onderlinge afstemming tussen de cliënt en de woonbegeleider. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de verhuistermijn.
Bij overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de ontruiming van de kamer of woonruimte. Na overlijden hebben nabestaanden 7 werkdagen de tijd om alle persoonlijke spullen uit de kamer of woonruimte te halen.