zoek

Expertise

Cliënten kunnen kampen met problemen op meerdere levensgebieden. Deze zijn vaak zo complex dat professionele expertise nodig is om de cliënt te kunnen helpen. In dat geval kan de trajectregisseur een expertisemedewerker inschakelen. Deze biedt vanuit inhoudelijke deskundigheid ondersteuning aan de cliënt op het gebied van dagbesteding, financiën, gezondheid en ervaringsdeskundigheid.

Is er externe hulp of begeleiding nodig, dan zoekt de trajectregisseur contact met samenwerkingspartners.

DOEN

Dagbesteding noemen we DOEN bij Traverse. Een zinvolle invulling van de dag speelt een belangrijke rol in het herstel van de cliënt omdat hij hiermee richting kan geven aan zijn leven. Het helpt hem (weer) aansluiting te vinden in de samenleving. We hebben een aanbod op het gebied van werken, leren en vrijetijdsbesteding. In eerste instantie proberen we cliënten toe te leiden naar regulier werk.

Werken

Lokaal Talent is het planningsbureau voor expertise dagbesteding. Het biedt een scala van werkprojecten en activiteiten waaraan personen die in begeleiding zijn bij SMO Traverse kunnen deelnemen. Lokaal Talent focust zich op de deelnemer; wat kan en wat wil hij. We gaan uit van de kwaliteiten en positieve aspecten. We richten ons op het ontwikkelen van talenten door het op doen van werkervaring, het opbouwen van een CV en toetreding naar de arbeidsmarkt zijn de uitgangspunten.

Binnen Traverse kunnen deelnemers werken in Eetcafé de Bron of Biologische Tuinderij Ut Rooie Bietje. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden buiten Traverse. Diverse Tilburgse ondernemers bieden dan ook een werkervaringsplaats aan. Dit is een tijdelijke arbeidsplaats voor werklozen en herintreders die net dat duwtje in de rug nodig hebben in het arbeidsproces.

Leren

Naast werken kan leren ook een belangrijk aspect zijn. Dat kan het (her)oppakken van een opleiding of het volgen van cursussen. Dit draagt ook bij aan het opbouwen van een netwerk.

Vrijetijdsbesteding
Sport en recreatie kan, naast het invullen van vrije tijd, ook een opstap zijn naar een zingevende dagbesteding. Je doet er sociale contacten mee op en het geeft structuur aan de dag. Het activiteitenaanbod varieert van het beoefenen van een sport tot bingo en creativiteit.

Financiën

Zijn er problemen op  het gebied van financiën, de cliënt heeft schulden bijvoorbeeld, dan wordt de financiële specialist ingeschakeld. Deze adviseert hoe de cliënt beter met zijn geld kan omgaan en ziet erop toe dat er geen (nieuwe) schulden worden gemaakt.  

Gezondheid

Is er sprake van gezondheidsproblemen dan kan er een gezondheidsspecialist worden ingeschakeld. Deze stelt samen met de cliënt vast wat nodig is om gezonder te kunnen leven. Aan cliënten die extra zorg nodig hebben, verlenen we lichamelijke verzorging of verpleegkundige hulp.

Ervaringsdeskundigheid

Bij Traverse werken ook ervaringscoaches. Zij hebben vanuit het verleden zelf ervaring met problematieken als verslaving, dakloosheid of psychische problemen. Door deze achtergrond kunnen zij een schakel zijn tussen de medewerker en de cliënt. Zij (her)kennen symptomen en gedragingen immers vanuit hun verleden.