zoek

Expertise

Cliënten kunnen kampen met problemen op meerdere levensterreinen. Deze zijn vaak zo complex dat professionele expertise nodig is om de cliënt te kunnen helpen. In dat geval kan de trajectregisseur een expertisemedewerker inschakelen. Deze biedt vanuit inhoudelijke deskundigheid ondersteuning aan de cliënt op het gebied van dagbesteding, financiën en gezondheid.

Is er externe hulp of begeleiding nodig, dan zoekt de trajectregisseur contact met samenwerkingspartners.

- Dagbesteding (werken, leren, vrijetijdsbesteding)
- Financiën
- Gezondheid

Dagbesteding
Dagbesteding speelt een belangrijke rol in het herstel van de cliënt omdat hij hiermee richting kan geven aan zijn leven. Het helpt hem (weer) aansluiting te vinden in de samenleving.
We hebben een breed aanbod op het gebied van werken, leren en vrijetijdsbesteding. In eerste instantie proberen we cliënten toe te leiden naar regulier werk.

Werken

 • Natuuractiviteitencentrum: een werkproject van Traverse in samenwerking met Natuurmonumenten. Werken in de frisse buitenlucht aan natuurbehoud op het terrein van Natuurmonumenten.
 • Mini Jobs: een werkproject in samenwerking met het Brabants Afval Team (BAT) waarbij de Tilburgse straten worden schoongehouden
 • Tuinploeg: Onderhoud aan de tuinen op het terrein van Traverse en daarbuiten. We hebben diverse moestuinen.
 • Productiehal: Licht productiewerk binnen de beschutting van Traverse.
 • Beheer: Onder begeleiding meewerken bij de huishoudelijke- of technische dienst van onze organisatie.
 • Recreatieruimte: Werken als gastvrouw of –heer en ondersteuning bieden bij verschillende recreatieve activiteiten.
 • Ut Rooie Bietje: een tuinderij waar al dertig jaar op ecologische wijze groenten en fruit worden verbouwd. De opbrengst wordt verkocht in groentepakketten en in de winkel. Cliënten kunnen meewerken in de  teelt  en helpen in de winkel. Kijk voor meer info op www.utrooiebietje.nl

Leren
Traverse heeft diverse educatie- en voorlichtingsprojecten gericht op: dagbesteding, zelfstandig wonen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Op basis van de vraag van cliënten stellen we een aanbod samen. Cursussen die we onder andere verzorgen zijn:

 • Kookcursus
 • Wooncursus ‘Wonen ken je leren’
 • Omgaan met seksualiteit (gericht op jongeren)
 • Budgetteren
 • Omgaan met agressie
 • Computercursus
 • Gebruik van internet
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Sociale vaardigheden

Vrijetijdsbesteding
Recreatie kan, naast het invullen van vrije tijd, ook een opstap zijn naar een zingevende dagbesteding. Je doet er sociale contacten mee op en het geeft structuur aan de dag. Het activiteitenaanbod varieert van een schildercursus of andere hobbyactiviteiten tot biljarten.

Financiën
Zijn er problemen op  het gebied van financiën, de cliënt heeft schulden bijvoorbeeld, dan wordt de financiële specialist ingeschakeld. Deze adviseert hoe de cliënt beter met zijn geld kan omgaan en ziet erop toe dat er geen (nieuwe) schulden worden gemaakt.  

Gezondheid
Is er sprake van gezondheidsproblemen dan kan er een gezondheidsspecialist worden ingeschakeld. Deze stelt samen met de cliënt vast wat nodig is om gezonder te kunnen leven. Aan cliënten die extra zorg nodig hebben, verlenen we lichamelijke verzorging of verpleegkundige hulp.