zoek

Ons zorgaanbod

Voor de financiering van de opvang en begeleiding die Traverse biedt, hebben we een WTZi toelating en afspraken met verschillende financiers. De gemeente Tilburg is (als centrumgemeente) onze grootste financier.

Wij hebben o.a. financieringsafspraken voor het bieden van onderstaand zorgaanbod:

  • Beschermd Wonen (GGZ & VG)
  • Vangnet & doorgeleiding (maatschappelijke opvang)
  • WMO Begeleiding in de hele regio Hart van Brabant
  • Complexe Casuïstiek Begeleiding
  • WLZ zorg
  • ZVW Wijkverpleging (Verpleging & verzorging)
  • Forensische Zorg (ambulant, dagbesteding en verblijf)

Meer informatie over benodigde indicaties en financiering kunt u opvragen bij Aanmelding & Intake, tijdens kantooruren te bereiken op 013-205 51 00.