zoek

Onze vijf aandachtsgebieden

Ben jij dak-of thuisloos geworden? Of ziet het ernaar uit dat je dat binnenkort wordt? Dan is Traverse er voor jou. Het is namelijk onze missie om het verhaal van mensen die dak- of thuisloos zijn een nieuwe, positieve wending te geven. Om deze wending in te kunnen zetten, gaan we met je in gesprek en kijken we wat jij nodig hebt. Bij Traverse doorloop je dus geen standaardroute, maar krijg je maatwerk.

Vaak zien we dat mensen die dak- of thuisloos zijn met meerdere hulpvragen tegelijk kampen. Wij zijn overtuigd dat we iemand pas echt kunnen ondersteunen als we oog hebben voor het hele plaatje. Dus heb jij behalve een probleem met huisvesting ook andere vragen? Dan kunnen we, naast de ondersteuning die je van je Persoonlijk Coach en je Trajectbegeleider krijgt, de expertise van een van onze specialisten inschakelen. Bij Traverse kennen we de volgende vijf expertises.

Wonen

Wonen is meer dan alleen het hebben van woonruimte. ls je een woning hebt, moet je deze ook op een correcte manier bewonen, onderhouden en met je buren omgaan. Lukte het je in het verleden niet om je woning schoon en op orde te houden? Expertise Wonen ondersteunt jou om samen met andere bewoners van onze opvangvoorzieningen een prettig leefklimaat te realiseren en geeft je inzichten om je woonvaardigheden te verbeteren. Daarbij gaan we ervan uit dat iedereen een bijdrage levert aan zijn of haar leefomgeving.

DOEN

Structuur en een goede invulling van de dag zijn belangrijk om weer grip te krijgen op je leven. Om te zorgen dat je opnieuw aansluiting vindt in de samenleving hebben we een aanbod op het gebied van werken, leren en vrijetijdsbesteding. Deze dagbesteding noemen we bij Traverse DOEN. Door (te) DOEN maak je je vaardigheden eigen en doe je nieuwe kennis op. En zo is elke goed bestede dag een stap richting herstel.

Financiën

Traverse biedt ondersteuning op financieel gebied. We zien namelijk dat veel cliënten kampen met financiële problemen of schulden. En zolang deze niet aangepakt worden, blijft het lastig om het tij te keren. Heb je schulden? Dan zoeken we samen met jou naar oplossingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld afspraken maken met schuldeisers. We beheren tijdelijk je inkomsten en uitgaven voor je, zodat je geen nieuwe schulden kunt maken. We zijn aangesloten bij de Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK en volgen de regels die daarbij horen.

Gezondheid

Toewerken naar herstel betekent ook aandacht voor je gezondheid. Bij Traverse kun je rekenen op lichamelijke verzorging of verpleegkundige hulp als je dat nodig hebt. Onze zorgmedewerkers hebben ruime ervaring in de problematieken van mensen die dak- en thuisloos zijn. Daarnaast kunnen we een gezondheidsspecialist inschakelen. Deze stelt samen met jou vast wat je kunt doen om gezonder te leven.

Ervaringsdeskundigheid

Bij Traverse werken we met ervaringscoaches. Deze mensen hebben in het verleden zelf problemen gehad met dakloosheid en andere problemen zoals verslaving. Maar inmiddels zijn zij erin geslaagd om een positiever hoofdstuk toe te voegen aan hun verhaal. Vanuit deze achtergrond staan zij je bij en kunnen zij de verbinding zijn tussen jou en de medewerkers. Ook geven zijn verschillende trainingen waarbij je leert om je eigen verhaal opnieuw kleur te geven.