zoek

Wat wij bieden

Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang en begeleiding in Midden-Brabant.
Mensen die in probleemsituaties verkeren kunnen bij Traverse terecht voor verschillende vormen van opvang en begeleiding. Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. Elke cliënt heeft zijn eigen achtergrond, hulpvraag en mogelijkheden. Om die reden onderscheiden we verschillende begeleidingsprocessen, toegespitst op de behoefte van de cliënt.
We ondersteunen de cliënt bij zijn herstel, met respect voor zijn levensbeschouwing, zodat hij weer grip op zijn leven kan krijgen.   

 
 Regie – aanmelding en intake – begeleidingstraject
 

Eerste opvang

Begeleiding zelfstandig

Begeleiding onzelfstandig

Begeleiding zorg

Expertise

 


 

Woonbegeleiding

Meander

De Vest

Dagbesteding  

Gasthuizen

De Loop

De Vlier

Gezondheid   

De Wetering  

De Reit

DeSpreng

 

 

Financiën

 

De Kreek

Groepswonen  

Tweede Kans

Skaeve Huse

Wij hebben een gedragscode voor cliënten en medewerkers.