zoek

Wonen met zorgondersteuning

Cliënten wonen binnen een groepsvoorziening waar zij lichamelijke en psychosociale zorg krijgen. Daarnaast worden zij ondersteund bij de dagelijkse aspecten van wonen en leven.

De Vest

Op deze locatie wonen cliënten die kampen met psychosociale problemen. Vaak gaat dit gepaard met een psychiatrische ziekte en/of een verslaving.

De Vlier

Deze locatie is aangepast voor mindervaliden. Hier wonen cliënten die kampen met psychosociale problemen. Vaak gaat dit gepaard met een psychiatrische ziekte en/of een verslaving. Hier wonen ook cliënten die vanwege fysieke problemen extra zorg nodig hebben.

De Spreng

Hier wonen cliënten die een zekere mate van zelfstandigheid hebben maar toch zijn aangewezen op de centrale voorzieningen van Traverse. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, wasserij, maaltijdvoorziening en medicijnverstrekking. Cliënten hebben elk een eigen woon- en slaapkamer met een keukenblok. Ook kunnen zij gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer.

 

 

 

Eigen bijdrage en servicekosten

Cliënten die gebruik maken van de voorzieningen van Traverse betalen hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de plaats waar de cliënt verblijft, het inkomen van de cliënt en van welke financieringsvorm er sprake is.

Ook brengt Traverse servicekosten in rekening. Servicekosten worden betaald voor het gebruik van de wasvoorziening en voor een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie hierover kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@smo-traverse.nl.

Verhuizen of overlijden 

Een verhuizing vindt altijd plaats in onderlinge afstemming tussen de cliënt en de persoonlijk coach. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de verhuistermijn. Bij overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de ontruiming van de kamer of woonruimte. Na overlijden hebben nabestaanden 7 werkdagen de tijd om alle persoonlijke spullen uit de kamer of woonruimte te halen.