zoek

Cliëntenraad

Binnen Traverse is een cliëntenraad actief. Deze raad bestaat uit leden die cliënt zijn of zijn geweest bij Traverse. Alle zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om een cliëntenraad te hebben.

Wat doet een cliëntenraad?
De cliëntenraad praat mee over alle zaken die van algemeen belang zijn voor de cliënten. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over beleidszaken. De raad behartigt hierbij de belangen van alle cliënten. De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. Door de cliëntenraad bij zaken te betrekken worden cliënten betrokken bij de beleidsvorming. In een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd over welke zaken de raad (verzwaard) advies kan uitbrengen en welke bevoegdheden de raad heeft. De raad krijgt hulp en bijstand van een ondersteuner cliëntenraad.

De cliëntenraad komt eens in de twee weken bij elkaar. Daarnaast is er één keer per maand overleg tussen de cliëntenraad en een lid van het managementteam.

Cliëntenraad als spreekbuis
De cliëntenraad fungeert als een soort spreekbuis voor cliënten: de leden pakken signalen op en zorgen ervoor dat die signalen bij Traverse terecht komen. Om te zien wat er leeft en waar cliënten tegenaan lopen, wonen de leden van de cliëntenraad ook bewonersoverleggen bij.

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?
De cliëntenraad volgt de landelijke ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang en kijkt wat dat voor de cliënten van Traverse betekent.

Zo praten zij mee over bijvoorbeeld:

  • Maaltijden
  • Dagbesteding
  • Begroting en jaarrekening
  • Reorganisaties en samenwerkingsverbanden
  • Voorgestelde  wijzigingen in beleid en dienstverlening
  • Communicatie

Meer weten?
Wilt u meer informatie of wilt u zelf een bijdrage leveren aan de cliëntenraad? Neem dan contact op met de ondersteuner van de cliëntenraad via: 013-464 50 99 of door een e-mail te sturen naar cliëntenraad@smo-traverse.nl