zoek

Cliëntenraad

Traverse heeft een Cliëntenraad. Dat is een raad van mensen die cliënt zijn of zijn geweest van Traverse. Samen behartigen zij de belangen van alle cliënten van Traverse. Alle zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om zo’n cliëntenraad te hebben.

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad praat mee over de zaken die belangrijk voor alle cliënten. Door de cliëntenraad bij zaken te betrekken, worden de cliënten betrokken bij de beleidsvorming. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Dat maakt de raad een serieuze gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. In een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden zijn van de cliëntenraad. De raad krijgt hulp en bijstand van een ondersteuner cliëntenraad. De cliëntenraad komt eens in de maand bij elkaar. In de tussentijd werken de verschillende werkgroepjes hun onderwerpen uit. De cliëntenraad overlegt één keer per maand en heeft vier keer per jaar een overleg met de bestuurder.

Cliëntenraad als spreekbuis

Je kunt de cliëntenraad zien als een soort spreekbuis voor cliënten: de leden pakken signalen op en zorgen ervoor dat die signalen bij Traverse terecht komen. Om te zien wat er leeft en waar cliënten tegenaan lopen, wonen de leden van de cliëntenraad ook bewonersoverleggen bij.

Met welke thema’s houdt de cliëntenraad zich bezig?

De cliëntenraad praat mee over de thema’s die actueel zijn. Zijn er landelijke ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang? Dan kijkt de raad wat die ontwikkelingen betekenen voor de cliënten van Traverse. Zo praten zij bijvoorbeeld mee over:

  • Maaltijden
  • Hygiene
  • ICT
  • De begroting en jaarrekeningen
  • Voorgestelde wijzigingen in het beleid en de dienstverlening

Wil je lid worden van de cliëntenraad?
Wil je meer informatie? Of wil je zelf een bijdrage leveren aan de cliëntenraad? Bel dan even met 013 – 205 51 00. Je kunt ook een mail sturen naar cliëntenraad@smo-traverse.nl