zoek

Cliëntwaardering

Traverse vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Daarom vragen wij één keer per twee jaar aan onze cliënten hoe ze Traverse ervaren en waarderen. Dit doen wij met een enquête die elke cliënt kan invullen. Zo komen we er achter wat cliënten waarderen en waar we onze diensten kunnen verbeteren.

In het najaar van 2016 is het laatste cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. In totaal heeft 44% van alle cliënten aan het onderzoek meegewerkt. Ambulante cliënten beoordeelden Traverse gemiddeld met het rapportcijfer 7,8. Niet-ambulante cliënten beoordeelden Traverse gemiddeld met een 6,6.

Resultaten

De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van vijf thema's:

  • omstandigheden in de voorziening
  • contact met de medewerker
  • hulp vanuit Traverse
  • kinderen
  • resultaat van de hulp

De mate van tevredenheid is weergegeven met rapportcijfers van 1 t/m 10. Hierbij is score 1 de meeste negatieve waardering en 10 de meest positieve waardering. Bij de resultaten is onderscheid gemaakt tussen ambulant en niet-ambulant wonen. Iemand die zelfstandig woont noemen we ambulant. Iemand die in een woonvoorziening van Traverse woont noemen we niet-ambulant.

Thema 1: Omstandigheden in de woonvoorziening

Deze vragen gingen over hoe cliënten de omstandigheden in de woonvoorziening ervaren. Deze vragen zijn alleen beantwoord door niet-ambulante cliënten, aangezien zij alleen in een voorziening van Traverse wonen. Traverse wordt op dit punt gemiddeld met een 6,1 beoordeeld.

Thema 2: Contact met de medewerker

Deze vragen gingen over hoe cliënten het contact met de medewerker van Traverse ervaren. Traverse wordt op dit punt door ambulante cliënten gemiddeld met een 9,2 beoordeeld en door niet-ambulante cliënten met een 7,1.

Thema 3: Hulp vanuit Traverse

Deze vragen gingen over in hoeverre de hulp die Traverse biedt bij de cliënt past. Traverse wordt op dit punt door ambulante cliënten gemiddeld met een 8,4 beoordeeld en door niet-ambulante cliënten met een 6,3.

Thema 4: Kinderen

Deze vragen gingen over de hulpverlening met betrekking tot kinderen. Deze vragen zijn alleen beantwoord door ambulante cliënten. Traverse wordt op dit punt gemiddeld met een 7,3 beoordeeld.

Thema 5: Resultaat van de hulp

Deze vragen gingen over hoe cliënten denken over het resultaat van de hulp die zij krijgen binnen Traverse. Traverse wordt op dit punt door ambulante cliënten gemiddeld met een 6,7 beoordeeld en door niet-ambulante cliënten met een 5,1.

Uitgebreidere resultaten

Download voor meer uitgebreide resultaten de volgende documenten: