zoek

Herontwikkeling

Woningcorporatie Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen, uitgevoerd door Hendriks Coppelmans Bouwgroep. De bestaande gebouwen zijn erg verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Modernisering is noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden aan dak- en thuislozen.

Reitse Hoevenstraat

De nieuwbouw en renovatie aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit vier woongebouwen die ruimer en moderner worden dan de huidige paviljoens. De sloop van bestaande gebouw en de bouw van nieuwe woonvoorzieningen zullen gefaseerd plaatsvinden. De huidige doelgroepen blijven ook na de herontwikkeling op deze locatie. Daar komt bij de eerste opvang die nu aan de Gasthuisring gehuisvest is. Bij de eerste opvang kunnen mensen die dakloos zijn geraakt tijdelijk terecht als zij niet bij familie of kennissen kunnen verblijven.

Traverse wil dat het terrein aan de Reitse Hoevestraat een wijkfunctie krijgt. Buurtbewoners zijn nu al van harte welkom bij eetcafé ‘De Bron. Ook tijdens de werkzaamheden blijft de Bron geopend. Maar er komen meer voorzieningen waar de buurt gebruik van kan gaan maken. Het wordt een open en toegankelijk terrein waar iedereen welkom is.

Gebouw Eén

Gebouw Eén is eind december 2017 opgeleverd. De eerste medewerkers en cliënten hebben in januari 2018 het gebouw in gebruik genomen.

Traceé-gebouw en eetcafé de Bron

In 2014 is het Traceé-gebouw aan de Reitse Hoevenstraat al verbouwd. Op de begane grond van dit pand is kantoorruimte gerealiseerd en is eetcafé ‘De Bron’ vernieuwd. Deze gebouwen zullen alsnog een kleine renovatie ondergaan.

Gasthuisring

Aan de Gasthuisring wordt de bestaande locatie verbouwd. Zodra de eerste opvang naar de Reitse Hoevenstraat verhuist, ontstaat er hier ruimte voor extra kantoren. De dag- en nachtopvang en de gebruikersruimte blijven aan de Gasthuisring.

Planning

De realisatie van de herontwikkeling wordt in deelprojecten over een periode van meerdere jaren uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Reitse Hoevenstraat gaan naar verwachting tot en met 2020 duren. Als de werkzaamheden daar afgerond zijn, start de verbouwing aan de Gasthuisring.