zoek

Methodiek

SRH
Bij het uitvoeren van onze missie zoeken we steeds naar op de cliënt gerichte oplossingen en vernieuwingen. Hierbij gaan we professioneel te werk. Al onze agogisch medewerkers worden getraind in de SRH-methodiek. Dit staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Rehabilitatie staat hier voor herstel van de cliënt. Deze methodiek sluit goed aan op onze missie en vraaggerichte werkwijze waarbij we uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt.

CTI
Critical Time Intervention (CTI) is een begeleidingsmethode voor kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken. Een voorbeeld hiervan is de overgang van een opvangvoorziening naar begeleid of zelfstandig wonen. Deze transitie kan veel spanning veroorzaken maar kan tegelijkertijd ook de bereidheid om te veranderen vergroten. CTI speelt hierop in door cliënten in deze periode emotionele en praktische steun te bieden. Daarnaast is CTI erop gericht om verbindingen van de cliënt met zijn sociaal en professioneel steunsysteem te ontwikkelen en te versterken.  De interventie sluit aan bij de eigen kracht van de cliënten. CTI is van beperkte duur en word in drie fasen uitgevoerd

  1. De structureringsfase
  2. De testfase
  3. Overdrachtfase

Wij zetten CTI vooral in bij de overgang van de Crisisopvang naar een meer zelfstandige woonvorm. Hiervoor hebben we medewerkers in dienst die zijn opgeleid om volgens deze methode te werken.