zoek

Vrienden van Traverse

Stichting Vrienden van Traverse vindt het belangrijk om mensen in de maatschappelijke opvang een steuntje in de rug te geven. Spullen of activiteiten die voor velen vanzelfsprekend zijn, kunnen voor hen van grote betekenis zijn. Even uit de ellende ontsnappen, even de problemen vergeten en kunnen lachen; het ondersteunt het persoonlijke en maatschappelijke herstel. De stichting zoekt fondsen en donateurs voor het werven van geld en middelen.
Stichting vrienden van Traverse heeft in 2017 en 2018 speciale aandacht voor kinderen in de opvang maar er is ook ruimte om volwassenen een steuntje in de rug te geven.

Laat deze kinderen niet de daklozen van de toekomst worden!
Stichting Vrienden van Traverse heeft speciale aandacht voor kinderen die noodgedwongen in de opvang wonen. De stichting zet zich in om hen een extra steuntje in de rug te geven. Watvoor u of uw kinderen iets kleins of vanzelfsprekends is, kan voor deze kinderen veel betekenen.Help mee en laat ze weer lachen! Even de problemen vergeten, niet anders zijn dan andere kinderen of de mogelijkheid om talenten te kunnen ontwikkelen! Die ene broodtrommel van Frozen, muziekles, een dagje naar een pretpark, een fiets, een plek om huiswerk te maken, een toffe spijkerbroek, een leuk verjaardagsfeestje.. het kan zó veel voor ze betekenen!

Een lach maakt het verschil!
Stichting Vrienden van Traverse vindt het belangrijk dat wensen van mensen in de opvang vervuld kunnen worden. Daarnaast organiseert de stichting zelf of in samenwerking met sponsoren en donateurs regelmatig activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, een verwendag, kerstpakketten, gratis naar de kapper, een dagje dierentuin of een avond naar de bioscoop.

Wensen en projecten
Op www.vriendenvantraverse.nl staat voor welke projecten geld nodig is. Daarnaast vragen cliënten ook individuele wensen aan of wensen voor een groep cliënten. Alle wensen en projecten die in vervulling gegaan zijn krijgen een plekje op de website*.

Doneren
Wilt u ook donateur worden of een eenmalige donatie doen? Dat kan via www.vriendenvantraverse.nl/word-vriend/ of doneer via NL13 RABO 0191 9305 20.

Stichting bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden van Traverse wordt gevormd door de Raad van Bestuur van SMO Traverse. Het bestuur stelt het beleidsplan 2018-2019 vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Het bestuur laat zich bij de vervulling van zijn taak adviseren door de toewijzingscommissie. Deze commissie bestaat uit vier personen: de voorzitter en drie leden (2 medewerkers en 1 cliënt van SMO Traverse). De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn één keer herbenoembaar. De toewijzingscommissie komt 4 keer per jaar bij elkaar.

2018
In 2018 heeft de stichting geld beschikbaar gesteld aan diverse uitjes voor cliënten, zoals een visuitje naar de kweekvijver 'Schutskuil', een uitje voor gezinnen en jongeren naar de Efteling, een speelmiddag in de Beekse Bergen en een Sinterklaasfeest met cadeautjes. Daarnaast heeft de stichting een sportactie gedaan onder cliënten om hen financieel tegemoet te komen in sportkleding of materialen. Ook voor de wensen van jonge kinderen heeft de stichting gedoneerd, zoals een fiets en verjaardagsfeestjes. Lees ook het financieel jaarverslag 2018.

 * Mits het de privacy van personen niet schaadt.