zoek
06-08-2014 >>

Academische werkplaats OGGZ gestart

Academische werkplaats OGGZ gestart

Eind 2013 is bij het Radboudumc Nijmegen de Academische werkplaats OGGZ gestart. In deze werkplaats zijn de krachten van Impuls (onderzoekscentrum maatschappelijke opvang) en negen OGGZ kernpartners verspreid over Nederland gebundeld. Uniek aan de werkplaats is de diversiteit van de kernpartners;  maatschappelijke opvang waaronder Traverse, de GGZ, de verslavingszorg, GGD en RIBW.

Focus en inzet

De focus van de academische werkplaats OGGZ ligt op de hulpverlening aan sociaal kwetsbare mensen in hun maatschappelijke context. Door de werkplaats willen we een duurzame bijdrage leveren aan de professionalisering en de kwaliteitsverbetering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Activiteiten

De participerende kernpartners van de werkplaats werken intensief aan een referentiekader OGGZ dat aansluit op de lokale basisinfrastructuur in de wijken en indicatoren omvat voor de kwaliteit en de uitkomsten van de OGGZ. Een belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door een werkgroep van gemeenten, die actief meewerkt aan het refentiekader en zorgt voor een goede beleidsinbedding van het kader. In september organiseert de Academische werkplaats OGGZ een invitational conference voor alle betrokken partijen met als inzet het krijgen van overeenstemming en commitment over het referentiekader – en daarmee de basisinfrastructuur – OGGZ.

Meer informatie over de Academische werkplaats OGGZ vindt u op:

ww.impuls-onderzoekscentrum.nl/academische-werkplaats-OGGZ/