zoek
30-05-2016 >>

Programma Doe’s dagen

De Doe’s dagen staat in het teken van de toekomst van Traverse waarvoor we met z’n allen in beweging komen. Deze dagen zullen we met medewerkers en cliënten input verzamelen voor:

  • de ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleid
  • de nieuwe koers
  • het herformuleren van onze missie

Alle medewerkers en cliënten hebben een uitnodiging ontvangen. Bekijk hieronder het definitieve programma.

Programma Doe’s Dagen 2016 – On the move! (klik voor openen)


Bewegen en bewogen worden, vier gastsprekers nemen ons mee in hun visie op de toekomst.

Ralf Embrechts over nieuwe solidariteit
Ralf Embrechts is directeur van de  Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij (MOM), werkt vanuit de keukentafel in de armste wijken van Tilburg, een man met een ‘groot hart voor mensen die het zelf even niet redden’. Mede-‎initiatiefnemer van de armoedeglossy Quiet500 en de Quiet Community (een marktplaats zonder geld) en ‎overtuigt voorstander van een sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen, waaronder het basisinkomen.

Kees van Rest over het belang van (eigen) regie
Kees van Rest is als ervaringsdeskundige  en hersteldocent werkzaam als zelfstandig ondernemer en de Rino groep. Hij organiseert en stimuleert (herstel)ondersteuning door lotgenoten contacten en geeft onder meer SRH-trainingen in binnen- en buitenland. Daarnaast is Kees van Rest medeoprichter van Nei Skoen, een stichting die herstelondersteunende activiteiten organiseert onder meer met behulp van muziek.

Frank Schalken over online hulpverlening
Frank Schalken is directeur van E-hulp.nl, auteur Handboek Online Hulpverlening, expert e-health, organisatiesocioloog, marketeer en improvisatie toneelspeler. Hij is overtuigd dat digitale transformatie ervoor gaat zorgen dat de businessmodellen binnen Zorg en Welzijn weer toekomstbestendig worden. Hij wordt gedreven door verwondering over waarom dingen gaan zoals ze gaan .

Roel van Gurp over ontwikkelingen in wonen en wijken
Roel van Gurp is directeur/bestuurder van Casade, een wooncorporatie die werkt aan prettig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen of kwetsbare positie in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.  Daarvoor was hij jarenlang wethouder voor GroenLinks in Tilburg en directeur van Kompaan en de Bocht.

Aansluitend presteren Jacqueline en Jori de aftrap van de campagne ‘Geef een lach’ van de Stichting Vrienden van Traverse

Het middagprogramma bestaat uit een 6-tal workshops. In deze workshops gaan we aan de slag om de toekomstbeelden concreet te maken en te vertalen naar een plan voor de komende drie jaar. Welke Koers gaan we varen en hoe komen we op onze nieuwe bestemming?

Er worden in totaal zes workshops aangeboden. Iedere deelnemer kan zich voor twee workshops inschrijven.

Workshop 1: 4 x T
Jace van de Ven - veelzijdig poëzie­, proza­ en dramaschrijver, voormalig journalist, columnist en eerste Tilburgse stadsdichter – geeft houvast en commentaar bij het vinden van nieuwe woorden voor de missie van Traverse. Steekwoorden: Toekomst, Traverse, Tilburg, Taal

Workshop 2: De digitale hulpverlener
Het is 2020. Relaties tussen klanten en hulpverleners zijn met de komst van het internet drastisch veranderd. We zien hoe Samira haar leven op orde probeert te krijgen, ondersteund door buddy’s, ervaringsdeskundigen, professionele hulpverleners en technologie. Worden we er blij van of niet? Wat betekent deze nieuwe realiteit voor de rol van de professional? En welke competenties heb je daarvoor nodig? Frank Schalken, een van de sprekers in het ochtendprogramma, neemt ons mee op reis.

Workshop 3: Ik verhuis en neem mee…
Medewerkers en cliënten hebben bij vorige Doe’s dagen meegedacht over de uitgangspunten voor de nieuwbouw. Het definitieve ontwerp is recent binnen de organisatie gepresenteerd. Het scheiden van wonen en begeleiding krijgt nu dus ook vorm ‘in stenen’.

Wat betekent het voor de mensen die er werken of wonen nu en in de toekomst? In deze workshop dagen we je uit om naar nieuwe wegen te zoeken zonder het goede van nu te verliezen. Deze workshop wordt verzorgd door Aniek en Frans en door Petra en André.

Workshop 4: Toekomstbeelden
Laat je creativiteit de vrije loop en laat jouw beeld van de toekomst tot leven komen. Er zijn verschillende werkvormen. Deze workshop wordt uitgevoerd door Kitty en Janne in samenwerking met de deelnemers van Lokaal 38

Workshop 5: Toekomstmuziek
Muziek doet iets met je. Het brengt je soms tot rust, soms juist in beweging. Het roert je, zweept op, stemt vrolijk of verdrietig en roept herinneringen op. De betekenis van muziek is groter dan woorden, beelden of geuren. Hierdoor krijgt muziek een diepere betekenis dan andere vormen van communicatie. Ga daarom samen met leden van het Gospelkoor Curuba op zoek naar tekst en muziek waarin jouw ideeën over de toekomst van Traverse tot uiting komen.

Workshop 6: Innovaties in het onderwijs
In deze workshop verkennen we de vijf handelingsvormen van talentgericht werken. Deze handelingsvormen vormen samen de begeleidingsstructuur om de doelen van talentgericht werken te bereiken. Aan de hand van deze handelingsvormen verkennen we welke mogelijkheden talentgericht werken biedt en welke vraagstukken en dilemma's het met zich meebrengt.

Willemien van Heugten werkt als docent en projectontwikkelaar voor het ROCTilburg. Ze heeft gewerkt aan het onderzoek naar talentontwikkeling en de talentgerichte leerlijn ontwikkeld voor het MBO. Hierdoor heeft ze zicht op wat talentgericht werken doet met jongeren en hoe je succeservaringen in het onderwijs kunt ondersteunen en versterken. Willemien houdt ervan om interessante ontwikkelingen uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden.