zoek
12-04-2017 >>

Succesvolle bijeenkomst m.b.t. aandacht voor kinderen in de opvang

Kinderen die noodgedwongen in opvangcentra wonen hebben vaak niet dezelfde kansen als andere kinderen. Dat vinden we oneerlijk. Het project ‘Geef stem aan het kind’ heeft als doel een omgeving te creëren waarin de persoonlijke groei en de ontwikkeling van ieder kind centraal staan. We hopen erin te slagen een betere omgeving te kunnen creëren en maatschappelijke aandacht te genereren voor kinderen in de opvang.

Het Innovatienetwerk Jeugd gaf ons eerder financiële steun voor het doen van onderzoek. Afgelopen tijd onderzochten we, door middel van verschillende methodes, hoe we met kinderen in de opvang in gesprek kunnen gaan. We gebruikte methodes als:

  • Kunstkameraden; kinderen kregen de mogelijkheid hun verhaal te vertellen middels een kunstvorm. 
  • Dialoogsessies; in samenwerking met Kidskracht (Missing Chapter Foundation) vormden basisschoolkinderen de zogenaamde ‘Raad van Kinderen’. Zij gingen in gesprek met besluitvormers en gaven hen adviezen over strategische dilemma’s binnen hun organisatie.
  • Rap; via een rap maken kinderen de situatie van kinderen in de opvang meer inzichtelijk voor een groter publiek.
    Bekijk ook de rap ‘Traverse , Geen Kinderspel’:

Het project is onlangs afgerond met een bijeenkomst voor professionals uit Tilburg en omstreken op 29 maart 2017. Tijdens de bijeenkomst deelde we onze inzichten met elkaar. Maar we wilden ook graag in gesprek met andere professionals om dilemma’s en vraagstukken met elkaar te delen want: Waar komen kinderen vroeg of laat in beeld?, Wie pikt signalen op? En dan? Hoe houden we met elkaar kwetsbare kinderen in beeld?, etc.

Uitkomsten onderzoek Geef stem aan het kind

Tijdens de bijeenkomst op 29 maart j.l. deelden we onze ervaringen en de uitkomsten uit het onderzoek waaronder:

  • We hebben ervaren dat kinderen prima kunnen meedenken en advies kunnen geven over strategische dilemma’s binnen de zorg. Dit kwam het beste naar voren in het projectonderdeel Raad van Kinderen. We willen dit gegeven (het gesprek aangaan en advies vragen aan kinderen) vaker en structureel benutten. Zo gaan we bijvoorbeeld ook nog met middelbare scholieren in debat.
  • We hebben ervaren dat het zinvol is om onderwijs en zorg meer te verbinden. Vandaar de ambitie om meer de samenwerking met scholen op te zoeken. Vooral ook de scholen waar kinderen uit de opvang zitten.
  • Werkvormen als kunst, muziek, drama, sport en spel helpen kinderen om zich te uiten. Ook als kinderen nog niet veel woorden hebben of zij een andere taal spreken, liggen hier mogelijkheden.

Het project Kunstkameraden laat hier veel mooie voorbeelden van zien. Tien weken lang werkten kunstenaars één op één met een kind. Samen brachten ze een kunstwerk tot stand. Elk kunstwerk vertelt het  unieke verhaal van een kind.

Bekijk ook het beeldverslag van deze bijeenkomst.

Vervolg bijeenkomst 20 juni

Op dinsdag 20 juni om 15.30 uur staat een vervolgbijeenkomst gepland om met elkaar verder te praten. De uitkomsten van de dialoogtafels van 29 maart, vormen dan de input van de bijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is, nodigen we van harte uit om aan te sluiten. Wilt u aansluiten? Mail naar Nicole.Kivits@smo-traverse.nl. Meer informatie volgt later.