zoek
06-03-2018 >>

Tuberculose bij bewoner locatie de Vlier

Bij een bewoner van locatie de Vlier is longtuberculose vastgesteld. De bewoner is in isolatie opgenomen in het ziekenhuis en gestart met een medicijnenkuur. Traverse heeft samen met GGD Hart voor Brabant met grote zorgvuldigheid stappen genomen om medebewoners en medewerkers te informeren. Inmiddels is het bekend met wie de bewoner contact heeft gehad en is door GGD Hart voor Brabant een contactonderzoek gestart. 

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring onderzoekt de GGD de personen die het meest intensief contact hadden met de bewoner. Dat gaat in dit geval om medebewoners en medewerkers. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met minder intensieve contacten, de tweede ring. De GGD bekijkt na elke stap of er meer mensen onderzocht moeten worden.

Onderzoek en voorlichting

Het onderzoek bestaat uit een röntgenfoto van de longen en een Mantoux-test, een prikje in de onderarm dat twee tot drie dagen later wordt afgelezen. Alle personen die voor onderzoek in aanmerking komen, hebben hierover persoonlijk bericht gekregen. De GGD heeft op maandag 5 maart aan alle betrokken medebewoners en medewerkers voorlichting gegeven en antwoord gegeven op vragen van medebewoners en medewerkers.

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte. De bacterie is overdraagbaar als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en een ander de bacterie inademt. De kans is dan 10% dat deze persoon de ziekte tuberculose krijgt. Een medicijnbehandeling kan dit voorkomen. Tuberculose is tegenwoordig goed te behandelen. Meer informatie over tuberculose is te vinden op www.ggdhvb.nl. Voor vragen of meer informatie over tuberculose kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel: 0900-46 36 443.